SAMI Center Znojmo

Škola Israeli Tactical And Combat System Znojmo, z.s. (zkr. ITACS-Znojmo, z.s.) se věnuje izraelskému sebeobrannému systému Krav Maga (viz. níže). Škola byla založena panem Petrem Zahrádeckým, který studoval po řadu let různá bojová umění (ninjutsu, shaolin quan, jiu-jitsu, VO-DAO Vietnam, aikido, EWTO WingTsun, atd.), a který nejen učí krav maga své studenty, ale je již několik let zaměstnán jako instruktor služební tělesné a střelecké přípravy u Policie ČR a má různé zkušenosti se zatýkáním pachatelů trestné činnosti či různých potyček na ulici v rámci zákroku proti nebezpečným osobám. V roce 2012 byl pan Petr Zahrádecký zařazen do přípravného programu instruktorů v organizaci Krav Maga Global, kterou vede osobně v ČR, pan Jakub Otipka, KMG stupeň: Expert 2. V srpnu 2013 úspěšně složil instruktorské zkoušky pod vedením izraelských expertů Moranem Laskovem (E2) a Emmanuelem Ayachem (E4), s úrovní G1 (Graduate). A v listopadu 2019 složil zkoušky z jeho nejvýše uděleného stupně u mistra Petera Weckaufa, ve Vídni (Rakousko).

K dnešnímu dni pan Petr Zahrádecký je certifikovaný instruktor organizace SAMI Combat Systems v oblasti Civil (pro civilní obyvatelstvo – SAMI CS, KMG), Women (pro ženy – SAMI CS, KMG), Kids Krav Maga (výuka pro děti od 5ti let – SAMI CS, KMG), VIP-Protection (ochrana třetí osoby – KMG) a Law-Enforcement (pro ozbrojené složky a bezpečnostní agentury – KMG), s dosaženým technickým stupněm Graduate 5 u organizace Krav Maga Global a technickým stupněm Advanced Instructor 3 (Expert level 1) u organizace SAMI Combat Systems. Dále pak obdržel certifikaci Instruktor sebeobrany 2.třídy (dle MŠMT, 13.10.2013) a certifikaci instruktor Euro Security Products (pro civilní sektor i ozbrojené složky). Jak bylo výše zmiňováno, tak je i instruktorem Policie ČR od roku 2011, kde má na starost výcvik uniformovaných a neuniformovaných policistů – taktika, donucovací prostředky, střelecká příprava a mnoho dalších činností u této ozbrojené složky.

Do roku 2019 byla naše škola ITACS-Znojmo, z.s. zaštítěna pod organizací Krav Maga Global (mistr Eyal Yanilov, Izrael), však v posledních letech trénink instruktorů v České republice (hl. instruktor Jakub Otipka) stagnoval a nebyl už takovým přínosem, proto se instruktor naší školy rozhodl od organizace odejít a přešel k rakouské organizaci SAMI Combat Systems, v čele s mistrem Peterem Weckaufem.

Určitě se ptáte, proč ten nadpis SAMI Center Znojmo a ne jen ITACS-Znojmo, z.s. Ohodnocení SAMI Center Znojmo jsme získali přímo od mistra Petera Weckaufa, jelikož jsme jediné centrum SAMI CS na Jižní Moravě.

Organizace SAMI Combat Systems nenabízí pouze výuku Krav Maga Concept, ale mnoho dalších systémů pro civilisty i ozbrojené složky. Více o těchto konceptech je napsáno v sekci „SAMI Combat Systems / Koncepty SAMI CS“.

 

Krav Maga (hebrejsky קרב מגע, krav=boj, maga=kontakt, tedy česky kontaktní boj a volně přeneseno jako boj z blízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (Israel Defence Forces (IDF), hebrejsky צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל (Ceva Hagana l’Jisrael – zkráceně צה“ל – Cahal)), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav Maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav Maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt. Krav Maga patří mezi nejefektivnější obranné systémy na světě, dokazuje to i přehled vojenských a policejních jednotek, které tento systém používají. Samozřejmě jsou to izraelské ozbrojené složky a pak třeba i americké federální agentury FBI, CIA, DEA a policejní týmy SWAT v některých státech USA, francouzská GIGN nebo armáda Dánska, Švédska, Belgie a mnoho dalších…

Od většiny bojových umění se systém Krav Maga liší především tím, že zde nejsou žádné formy (kata, taolu), ani žádná pravidla. Když bojujete o život, tak neexistují žádná omezení, všechno je povoleno!

 „Si vis pacem, para bellum.“

„Chceš-li mír, připravuj se na válku.“

Systém Krav Maga je rozvíjen ve třech hlavních směrech – civilní, policejní a armádní. Každá z verzí vychází ze stejných základů a principů, avšak jednotlivé taktické postupy a techniky jsou uzpůsobeny výchozím situacím, hrozbám, kterým jednotlivé skupiny uživatelů čelí, a také zakončením, které je u nich upřednostňováno (civilisté – ubránit se a utéct, policie – zpacifikovat a spoutat, armáda – zabít a jít zneškodnit dalšího nepřítele).

Krav Maga má připraven speciální přístup, taktiku, techniky, předměty, cvičení a metody tréninku pro rozdílné sektory : civilisty všech věkových kategorií, ženy i muže, ozbrojené složky, armádní jednotky a oddíly, vězeňskou službu, bezpečnostní agentury, stejně tak i osobní ochranu, tajné služby, protiteroristické jednotky, airmarshal, speciální a zásahové jednotky.